Vele generaties gingen ons voor...


Even terug in de tijd, heel ver terug in de tijd ...
Paus Urbanus IV stelde Sacramentsdag in als officiële feestdag op de 10e dag na Pinksteren. Hij was afkomstig uit Luik, nam het gebruik mee en voerde het in 1264 in de hele kerk in. Vandaag de dag, meer dan 750 jaar later, lopen we nog steeds de processie en vieren we Sacramentsdag. En daar zijn we trots op.

De Sacramentsprocessie vormt het hoogtepunt van alle Bronk-feestelijkheden. Sacrament des Altaars of Altaarsacrament is het oude woord voor Eucharistie (Avondmaalviering), welke uiteraard gevierd wordt rondom een tafel (altaar). Deze oude woorden suggereren echter meer dan devotie rondom het heilig Brood, dan de eigenlijke viering van het Avondmaal, die wij sinds enkele decennia meestal Eucharistieviering noemen. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven aan de belangrijkste elementen; Het Allerheiligste, de uitbeelding van de Processie en Sacramentsdag.

 

Allerheiligste
Onder Allerheiligste verstaat men het Brood van de Eucharistie, beschouwd buiten deze Eucharistie of los van de Communie. Bijvoorbeeld processie met het Allerheiligste. In een processie wordt het Allerheiligste meegedragen in een monstrans (kostbare schrijn) door een priester, die loopt onder een hemel (baldakijn).
Uitbeelding Processie 
Processie is een plechtige omgang van geestelijken en gelovigen binnen of buiten het kerkgebouw. Dat doet men dan onder het zingen of bidden van litanieën, hymnen of andere gebeden. De oudste processies bestonden uit niets anders. Later begint men ook symbolen mee te dragen, zoals palmen, kaarsen of de zogenaamde heiligdommen. Dat zijn vooral relikwieën en heiligenbeelden. Sins de 13e eeuw ook zoals we al weten het Allerheiligste. Dit wordt begeleid door wierookzwaaiers en flambouwdragers. In de processie gaat het kruis voorop, begeleid door twee kaarsdragers. Tussenin gaan verklede groepen, die beelden de verschillende delen van de Eucharistieviering uit.
 
De hele stoet samen is dus een “lopende Eucharistieviering". Elk van de vroegere groepen beeldt een deel van de Eucharistieviering uit zodat de kijker langs de kant de Heilige Mis meeviert, één grote Eucharistie voor de hele gemeenschap. Daarom zijn er geen aparte H. Missen meer in de kerken, behalve een vroegmis voor degenen die absoluut verhinderd zijn bij de processie aanwezig te zijn.
Sacramentsdag
Sacramentsdag is bepaald op de tweede donderdag na Pinksteren (donderdag na Drievuldigheidszondag). Het is een zeer oud gebruik in de kerkgemeenschap om heel voorname feesten die in de verdrukking dreigen te komen door een gewone werkdag, te verplaatsen naar de volgende zondag. Hetzelfde gebeurde reeds lang geleden met Sacramentsdag. Het is een oude traditie dus om deze dag te vieren 14 dagen na Pinksteren. Na de Eucharistie wordt het heilige Sacrament of Allerheiligste in processie rondgedragen in de straten van het dorp.

Samen houden we onze prachtige traditie in stand,
en samen geven we deze door aan onze kinderen. Prachtig Eijsdens cultureel erfgoed, dat behouden moet blijven.