De processie bestaat uit wel bijna 40 groepen.
Ze beelden allemaal een ander onderdeel van de Eucharistieviering uit.

Bekijk de complete processie in woord en beeld.

Klik door voor meer informatie over de groepen. De informatie is bij enkele groepen helaas nog niet helemaal volledig. Excuses voor het ongemak.

Bielemannen Lees meer
Bielemannen

De Schutterij met zijn bielemannen banen de weg vrij voor de processie

OMSCHRIJVING
 

Een bieleman (bijlman) is een man die voorop loopt in optochten van schuttersgildes. De schutterij Sint Sebastianus van Oost-Maarland opent als vanouds de processie en beschut hem. Vroeger reden een of meer verkenners te paard vooruit en vonden zij een obstakel op de weg dan keerden zij terug en meldden dit aan hun commandant. De bielemannen werden vervolgens vooruitgezonden en verwijderden tijdig deze versperring, zodat de stoet ongehinderd en zonder oponthoud verder kon trekken. Dit stamt uit de tijd dat andersdenkenden de processie als afgoderij beschouwden. Nu bestaat de versperring uit een symbool: een paaltje dat naast de weg staat. Dit paaltje is versierd en voorzien van een fles drank, die als beloning dient voor de mannen die het hebben omgehakt.

Bielemannen dragen een kolbak, een zware baard, een leren voorschoot en een bijl met een lange steel. In vroeger tijden zouden de bielemannen het recht hebben gehad om huizen te doorzoeken naar dienstmeisjes, tegenwoordig houden ze het bij het omhelzen van toeschouwsters. Valse baarden kwamen ook in het verleden voor, als een jonge sappeur (nog) geen behoorlijke baard van zichzelf had. Bielemannen vertonen ook overeenkomsten met wildemannen of hommes-sauvages die processies, zoals die van Sint-Evermarus te Rutten en optochten (Malmedy) voorafgaan.

 

Schutterij_1 Lees meer
Schutterij St. Sebastianus

Schutterij St. Sebastianus
Oost-Maarland

OMSCHRIJVING

Nadere informatie volgt ...
Processiekruis_1 Lees meer
Het Processiekruis

Het Processiekruis

OMSCHRIJVING

Het processiekruis is een kruis op een standaard dat voorop gaat, het is het officiële begin van de regilieuze stoet.
Hoe trots zou jij zijn om de processie te mogen openen?
JvB_1 Lees meer
Jonkheid van Breust

Jonkheid van Breust
met zijn patroonheilige Sint Martinus

OMSCHRIJVING

Vrijgezelle mannen uit de kern Breust die samen de Bronk in Breust organiseren en in goede banen leiden.

Het Jonkheid van Breust bestaat uit een kapitein, een luitenant, een vaandrig, een secretaris, vaandeldragers, dragers van de Heilige Martinus en dragers van de Heilige Maria.

De werkzaamheden van de Jonkheid tijdens de processie beperken zich louter tot het meelopen. Toch bestaat er tijdens een processie een soort protocol, waaraan de Jonkheid zich dient te houden. Zo is het onder andere voorgeschreven waar de kapitein en luitenant met getrokken sabel mogen lopen. 

De kapitein en luitenant mogen alleen op het grondgebied, van hun eigen kern, hun sabels presenteren (in hun rechterhand houden en op de schouder leggen). Bij het overschrijden van de Jonkheidsgrens worden deze dan ook weer opgeborgen. De dragers van het Mariabeeld dragen dit alleen binnen hun eigen gebied, bij de overschrijding van de Jonkheidsgrens wordt deze overgegeven aan de Jonkheid waarvan dit gebied is. 

Tijdens de pauze bij een rustaltaar worden er door leden van de Jonkheid een halve slag gedraaid, zodat ze richting het rustaltaar gekeerd staan. Tijdens het schieten van de kamers worden de sabels gepresenteerd, en worden vlaggen en vaandel de lucht in gehesen. Dit gebeurt ook tijdens de consecratie van de Heilige Mis op de Vroenhof. Tijdens de afsluiting van de processie in de Heilige Sint-Martinuskerk te Breust nemen alle Jonkheden plaats achter de priesters aan het altaar. 

De laatste taak van de Jonkheid is het openen van de offergang na afloop van de mis. Traditiegetrouw opent de kapitein deze offergang gevolgd door de rest van de Uëverighèèd.

Scouting Lees meer
Scouting

Scouting

OMSCHRIJVING
In 1933 nam J. van Tiel samen met 16 jongens het initiatief om een verkennersgroep te vormen en sloten zich aan bij de landelijke vereniging van De Katholieke Verkenners: Scouting St. Paulus. De eerste tijd vonden de bijeenkomsten plaats in het patronaatsgebouw (nu Cultureel Centrum) aan de Breusterstraat. Door diverse oorzaken was huisvesting voor de verkenners door de jaren heen een steeds terugkerend probleem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de padvinders- en verkennersbeweging door de Duitse bezetter verboden maar de Verkenners van Eijsden bleven illegaal hun bijeenkomsten houden. Scouting Eijsden is een goed draaiende vereniging binnen de Eijsdense samenleving. In 2018 bestaat Scouting Eijsden 85 jaar en gaat nog steeds volle gang vooruit.
 

 

Impressie2022_042 Lees meer
Schuld en Boete

Schuld en boete,
belijdenis van zonden.

OMSCHRIJVING
De schuldbelijdenis, ook wel naar het beginwoord van de Latijnse formulering ‘confiteor’ genoemd, is een onderdeel van de mis. De belijdenis volgt op de begroeting en de inleiding van de Mis en gaat vooraf aan het Kyrie.

Toegeven schuldig te zijn of zonden begaan te hebben. De belijdenis van zijn zonden, of op zijn minst van zijn schuld, wordt door de meeste kerken gezien als eerste vereiste voor het christen-zijn. In de Katholieke Kerk geldt elke vrijdag als een boetedag en alle dagen in de Veertigdagentijd, behalve de zondag.

 

Leeftijd
9-10 jaar (basisschool groepen  5 en 6)

Aantal kinderen
25 -35 meisjes

Kledij
Witte jurken, onderjurken met paarse sjaals. Paarse gevlochten kroontjes van stof.

Attributen
3 paarse irissen.

Begeleiding processiecomité
Renate van den Boorn
Gonnie Rompelberg

Kyrie

OMSCHRIJVING
Kyrie is de vocativus of aangesproken vorm van het Griekse woord κύριος (kurios, "Heer"). Het Kyrie maakt deel uit van het ordinarium van de mis. De bekende gecomponeerde missen van Mozart, Bach en alle andere missen, bevatten een Kyrie. Het Kyrie bestaat standaard (al wijken sommige componisten er van af) uit drie maal drie aanroepingen, respectievelijk: Kyrie eleison (3x), Christe eleison (3x), Kyrie eleison (3x).

 

Leeftijd
6-7 jaar (basisschool groepen  2 en 3)

Aantal kinderen
25 -35 jongens

Kledij
Witte jurken, rode onderjurken

Attributen
Bellen

Begeleiding processiecomité
Mariet Wolfs en Anita Wolfs-Vaes

Gloria,
in excelsis deo.

OMSCHRIJVING
 
Het Gloria in de katholieke liturgie is de naam van het tweede gezang van het ordinarium in het rituaal van de Heilige Mis. Gloria in excelsis Deo, eer aan God in den hoge.

 

Leeftijd
6/7 jaar  (basisschool groepen 2 en 3)

Groepsomvang
22 meisjes

Kledij
Gele jurken, gele stoffen kroontjes.

Attributen
De meisjes dragen een harp of kaars.

Begeleiding processiecomité
Trees Piters en Christianne Pinckaers

 

JvC_1 Lees meer
Jonkheid van Caestert

Jonkheid van Caestert
met zijn patroonheilige Sint Nicolaas

OMSCHRIJVING

Vrijgezelle mannen uit de kern Caestert die samen de Bronk in Caestert organiseren en in goede banen leiden. 
Het Jonkheid van Caestert bestaat uit een kapitein, een luitenant/secretaris, een vaandrig,  vaandeldragers, dragers van de Heilige Sint Nicolaas en dragers van de Heilige Maria.

De werkzaamheden van de Jonkheid tijdens de processie beperken zich louter tot het meelopen. Toch bestaat er tijdens een processie een soort protocol, waaraan de Jonkheid zich dient te houden. Zo is het onder andere voorgeschreven waar de kapitein en luitenant met getrokken sabel mogen lopen. 

De kapitein en luitenant mogen alleen op het grondgebied, van hun eigen kern, hun sabels presenteren (in hun rechterhand houden en op de schouder leggen). Bij het overschrijden van de Jonkheidsgrens worden deze dan ook weer opgeborgen. De dragers van het Mariabeeld dragen dit alleen binnen hun eigen gebied, bij de overschrijding van de Jonkheidsgrens wordt deze overgegeven aan de Jonkheid waarvan dit gebied is. 

Tijdens de pauze bij een rustaltaar worden er door leden van de Jonkheid een halve slag gedraaid, zodat ze richting het rustaltaar gekeerd staan. Tijdens het schieten van de kamers worden de sabels gepresenteerd, en worden vlaggen en vaandel de lucht in gehesen. Dit gebeurt ook tijdens de consecratie van de Heilige Mis op de Vroenhof. Tijdens de afsluiting van de processie in de Heilige Sint-Martinuskerk te Breust nemen alle Jonkheden plaats achter de priesters aan het altaar. 

De laatste taak van de Jonkheid is het openen van de offergang na afloop van de mis. Traditiegetrouw opent de kapitein deze offergang gevolgd door de rest van de Uëverighèèd.

_DSC6456 b Lees meer
Koninklijke Harmonie Sainte Cecile

Koninklijke harmonie
Sainte Cecile, de Roej

OMSCHRIJVING
 

De Koninklijke Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden ("De Roej") is een amateur muziekvereniging die in 1880 is opgericht door René Graaf de Geloes van Kasteel Eijsden. De vereniging is nauw verbonden met het sociaal-culturele en kerkelijke leven in Eijsden. De activiteiten bestaan uit enerzijds het muzikaal invullen van plechtigheden, festiviteiten en concerten in Eijsden en anderzijds het verzorgen van concerten, taptoes en streetparades in binnen- en buitenland.

Sainte Cécile bestaat uit 2 kerngeledingen: het Harmonieorkest en het Trommel- en Klaroenkorps, beide uitkomend in de hoogste afdeling van respectievelijk de Nederlandse Bond voor de Blaasmuziek en de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen. De twee korpsen treden zowel apart als gezamenlijk op en zijn meermalen Nederlands kampioen geworden. In 2009 en 2013 werd het Harmonieorkest van Sainte Cécile o.l.v. Jan Cober WMC-winnaar in de Concertafdeling tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. Sainte Cécile werd, eveneens in 2013, voor de vijfde maal in haar historie Nederlands Kampioen in de hoogste afdeling.

Van oorsprong heeft het korps een Belgisch-Franse inslag, hetgeen niet alleen tot uitdrukking komt in de uniformering, maar ook in de wijze van musiceren en in het marsenrepertoire.
Verder heeft Sainte Cécile twee jeugdorkesten, te weten; Les Jeunes en Les Petits Jeunes. Bovendien zijn er tal van gelieerde verenigingen die opereren onder de vlag van Sainte Cécile.

Impressie2022_076 Lees meer
Evangelisten

Evangelisten,
de brengers van de goede boodschap.

OMSCHRIJVING
 
Het woord evangelie komt uit het Grieks en betekent 'goede boodschap'.
Iemand die geen graad heeft in de theologie, en die wel het evangelie verspreidt, wordt ook evangelist genoemd.

 

Leeftijd
9 tm/11 jaar  (basisschool groepen 5, 6 en 7)

Groepsomvang
24 jongens
4 volwassenen

Kledij
Gebroken witte jurken, sjerpen in de kleuren geel, groen, paars en rood.

Attributen
Houten boeken.
Testamentrollen voor de volwassenen.

Begeleiding processiecomité
Susanne Martens
Gaby Wolfs

Credo, ik geloof.

OMSCHRIJVING
 
Credo. Dat betekent 'ik geloof'.
Deze groep symboliseert de geloofsbelijdenis van de eucharistieviering. Het uitdrukken van je geloof in woorden, hardop of in schrift. In het christelijk geloof is dat ook wel bekend onder de naam credo en bevat deze een tekst die al heel lang in alle christelijke kerken wordt onderschreven.

 

Leeftijd
10/11/12 jaar  (basisschool groepen 7 en 8)

Groepsomvang
25-35 jongens

Kledij
Witte jurken.

Attributen
Zwart houten kruis.

Begeleiding processiecomité
Betsy Warnier en Judith Warnier

 

HBS_1 Lees meer
HBS Eijsden

Handboogschutterij Eijsden,
les disciples de St.Hubert

VVEijsden_1 Lees meer
VV Eijsden

Voetbalvereniging
Eijsden

VV Eijsden is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Eijsden. De clubkleuren zijn rood en blauw.

De club werd opgericht op 12 juni 1935. Het eerste elftal van de club speelt in de Tweede klasse zondag (2018/19). VV Eijsden telt in het seizoen 2015/2016 690 leden (waarvan 335 jeugdleden) verdeeld over 7 seniorenteams (inclusief 1 damesteam en 1 veteranenteam) en 31 jeugdteams (waarvan 5 meidenteams). Deze 5 meidenteams en damesteam verzamelen zich onder de naam DVC'16 (Dames Voetbal Collectief 2016), een fusie van de vrouwenteams van SCG en VV Eijsden. VV Eijsden speelt zijn wedstrijden op Sportpark IR Mirland en heeft de beschikking over drie wedstrijdvelden waaronder een kunstgrasveld sinds 2011.|

Historie
ESV (Eijsdense Sport Vereniging) bestond al voor de Eerste Wereldoorlog. Rond het seizoen 1934/35 was ESV op sterven na dood, maar de in 1935 opgerichte H.I.V.EY. (Handels- en Industrie-Vereniging Eysden) nam het initiatief tot het oprichten van één voetbalclub voor Eijsden. Tijdens de oprichtingsvergadering heeft het bestuur besloten een nieuwe naam te hanteren: Voetbal Vereniging Eijsden (VVE). De eerste competitiewedstrijd van VV Eijsden werd met 3–2 gewonnen van het Maastrichtse Kimbria. Het jeugdvoetbal in Eijsden is eind jaren 50 gestart met de oprichting van een A-jeugd elftal. Eind jaren 60 breidde men de jeugd uit met een B-jeugd elftal. Oprichters van het jeugdvoetbal waren Dhr. Kreemers en Dhr. Purnot. In de jaren zestig en zeventig gaven wijlen Wim Bonnemayer en Jo Debey een enorme stimulans aan het jeugdvoetbal, waardoor zij mede aan de basis staan van de huidige florerende jeugdafdeling.

Offerande Lees meer
Offerande

Offerande,
de gaven van brood en wijn

OMSCHRIJVING

Het offertorium (van Latijn offerre,  dat aanbieden betekent) is het gedeelte van de Heilige Mis, waarin de priester de gaven van brood en de wijn aan God aanbiedt. Vroeger droegen de deelnemers mandjes met echt fruit, dat nadien bij het ziekenbezoek aan de zieken gegeven. Tegenwoordig gebruiken we plastic fruit, maar het ziekenbezoek bestaat nog steeds. Dat gebeurt uiteraard met een echt fruitmandje.
 

Leeftijd
7-8 jaar (basisschool groep 5)

Aantal kinderen
De meisjes van de Communicantjes van het jaar ervoor.

Kledij
Eigen kleding

Attributen
Fruitmandje of een boeketje duizendschoon.

Begeleiding processiecomité
Lilian Purnot

Brood_1 Lees meer
Brood en Wijn

De gaven van brood en wijn

OMSCHRIJVING
 
Door brood en wijn wordt het sterven van Jezus herdacht, waarbij het brood staat voor het gebroken lichaam en de wijn voor het vergoten bloed van Christus. Volgens de rooms-katholieke transsubstantiatieleer worden het brood (de hostie) en de wijn daadwerkelijk en letterlijk het lichaam en bloed van Christus.
 

Aantal kinderen
Drie misdienaars van de parochie.

Kledij
Witte toogjes met rode rozetten en superplie.

Attributen
Twee misdienaars dragen een schaal met brood, eentje een kannetje met water.

Begeleiding processiecomité
Marlies Feijs en Joseanne Crousen

Canon van de Heilige Mis,
de grote lofprijzing.

OMSCHRIJVING
 
Nadere info volgt...

 

Leeftijd
vanaf 4 jaar (basisschool groepen 1 en 2) en middelbare school

Kledij
Eigen kleding.
De meiden van de middelbare school dragen witte jurken.

Attributen
Bloemenmanden met linten en biedermeier.
Vlaggetjes.

Begeleiding processiecomité
Lilian Purnot

 

Engelen_1 Lees meer
Dank van de Engelen

Dank van de Engelen.

OMSCHRIJVING
 
Bij iedere H. Mis brengt de inleiding tot het Eucharistisch Gebed, de zgn. Prefatie, de verbinding tot stand met de H. Engelen. Hun koren worden vaak met naam genoemd en opgesomd. Tijdens het Misoffer, bij de consecratiewoorden van de Priester, gaan de Hemelen open, en in dat Geheim van Jezus Christus zijn de koren der Engelen aanwezig, en de dingen hier beneden verenigen zich met de dingen omhoog, de aardse dingen met de hemelse, en de eredienst is zowel een zichtbaar als een onzichtbaar gebeuren.

 

Leeftijd
10/11 jaar  (basisschool groepen 6 en 7)

Groepsomvang
15-24 meisjes

Kledij
Jurken in de kleuren blauw, geel, paars en wit met witte kraagjes en schouderkappen. De Engelen dragen een gouden kroon met en zonder steen.

Attributen
Gouden harpen en palmen.

Begeleiding processiecomité
Riet Huijsmans en Patricia Huijsmans

 

Impressie2022_022 Lees meer
Dank van de Heiligen

Dank van de Heiligen

OMSCHRIJVING
 
Meer info volgt ...

 

Leeftijd
6/7 jaar (basisschool groepen 2 en 3)

Aantal kinderen
12 meisjes

Kledij
Witte jurkjes, blauwe sjerpen en blauwe kroontjes van stof.

Attributen
Drie gele irissen.

Begeleiding processiecomité
Michèle Vrancken
Valerie Quaedvlieg
Josine Kubbinga

Broederschap_OLV_1 Lees meer
Kerkelijke verenigingen

Kerkelijke verenigingen

OMSCHRIJVING

Alle mensen (zowel mannen als vrouwen) die graag de processie meelopen maar zich niet willen of kunnen aansluiten bij andere groepen krijgen hier de mogelijkheid aan te sluiten bij de bidgroep. Vooraan in de groep loopt de voor-bidder Frans Dassen en de na-bidder Jean Debey .

De bidgroep bestond vroeger vooral uit leden van twee kerkelijke verenigingen en sinds enige tijd is daar de Mariacongregatie aan toegevoegd. Tevens wordt in deze groep ook het beeld van Onze Lieve Vrouw met kindje Jezus meegedragen.

1)    De aartsbroederschap van H. Familie
Deze vereniging is in 1889 opgericht en rond 1965 een stille dood gestorven. In de goede jaren had deze vereniging meer dan 400 leden. Het (gerestaureerde) Vaandel dat meegedragen wordt in de bidgroep is in 1902 aangeschaft .
Dragers zijn Rogier Dohmen en Mathieu Theunissen.

2)    Broederschap van de Rozenkrans
Deze vereniging is een stuk ouder dan de broederschap van de H. Familie. Deze broederschap is in 1764 opgericht en 1768 is er al sprake van het dragen van de vaandel. Het moge duidelijk zijn dat dit niet het vaandel was dat nu meegedragen wordt. Waarschijnlijk is het huidige (gerestaureerde ) vaandel rond de eeuwwisseling gemaakt.

3)    MariaCongregatie
Deze vereniging, zijnde de Congregatie van de jonge dochters werd in 1873 opgericht onder bescherming van de Heilige maagd Maria en de heilige Joseph. Vrouwelijke leden konden toetreden vanaf 16 jaar, meestal als overgang vanuit de “kleine meisjescongregatie”.
De vereniging heeft bestaan tot 1966.
Ook deze vereniging had een Vaandel. In 1854 borduurt Mej. Jeanne Theunissen het nieuwe Vaandel dat nu meegedragen wordt in de bidgroep.

4)    Beeld Onze Lieve Vrouw met Kindje Jezus.
Het Onze Lieve Vrouw beeld met kindje Jezus staat door het jaar in de Kerk van Breust. In de processie wordt dit beeld gedragen door de leden van de Jonkheden. Ieder Jonkheid draagt het beeld op hun eigen grondgebied.

 

De Pages lopen voor de gemeenteraad en dragen de gemeentevlag

OMSCHRIJVING
 
Page: Jongen die eertijds in dienst was van een ridder of een adellijk persoon, die overigens vaak zelf van hogere afkomst was en door zijn meester opgeleid werd voor zijn latere hogere positie; dienaar van een ridder.

 

Leeftijd
7 jaar (basisschool groep 3)

Aantal kinderen
6 jongens

Kledij
Fluwelen kniebroek, cape, baret,  wit overhemd, witte kniekousen en witte handschoenen.

Attributen
De gemeentevlag van Eijsden-Margraten

Begeleiding processiecomité
Paula Wolfs

 

Gemeentebestuur Lees meer
Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur

OMSCHRIJVING
 

 

JvE Lees meer
Jonkheid van Eijsden

Jonkheid van Eijsden
met zijn patroonheilige Sint Christina.

OMSCHRIJVING

Vrijgezelle mannen uit de kern Eijsden die samen de Bronk in Eijsden organiseren en in goede banen leiden. 

Het Jonkheid van Eijsden bestaat uit een kapitein, een luitenant, een vaandrig een secretaris, vaandeldragers, dragers van de patroonheilige Sint Christina ('t mèèdske) en dragers van de Heilige Maria.

De werkzaamheden van de Jonkheid tijdens de processie beperken zich louter tot het meelopen. Toch bestaat er tijdens een processie een soort protocol, waaraan de Jonkheid zich dient te houden. Zo is het onder andere voorgeschreven waar de kapitein en luitenant met getrokken sabel mogen lopen. 

De kapitein en luitenant mogen alleen op het grondgebied, van hun eigen kern, hun sabels presenteren (in hun rechterhand houden en op de schouder leggen). Bij het overschrijden van de Jonkheidsgrens worden deze dan ook weer opgeborgen. De dragers van het Mariabeeld dragen dit alleen binnen hun eigen gebied, bij de overschrijding van de Jonkheidsgrens wordt deze overgegeven aan de Jonkheid waarvan dit gebied is. 

Tijdens de pauze bij een rustaltaar worden er door leden van de Jonkheid een halve slag gedraaid, zodat ze richting het rustaltaar gekeerd staan. Tijdens het schieten van de kamers worden de sabels gepresenteerd, en worden vlaggen en vaandel de lucht in gehesen. Dit gebeurt ook tijdens de consecratie van de Heilige Mis op de Vroenhof. Tijdens de afsluiting van de processie in de Heilige Sint-Martinuskerk te Breust nemen alle Jonkheden plaats achter de priesters aan het altaar. 

De laatste taak van de Jonkheid is het openen van de offergang na afloop van de mis. Traditiegetrouw opent de kapitein deze offergang gevolgd door de rest van de Uëverighèèd.

KOH Lees meer
Koninklijke Oude Harmonie

Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden, de Blow

OMSCHRIJVING
 

De eerste muzikale manifestaties van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) dateren uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw (zie bovenstaande foto).

Aanleiding tot het oprichten van een harmonie is waarschijnlijk het zilveren kroningsfeest van Koning Willem III op 17 mei 1874 geweest. De festiviteiten in Eijsden werden opgeluisterd door ingehuurde muzikanten uit Visé en Luik. Dit is waarschijnlijk de bekende druppel geweest.

Het ontstaan van de harmonie is vooral te danken geweest aan de stuwende kracht van Jonkheer Mr. C.P.G. von Geusau, oud-raadsheer der Provinciale Rechtbank te Maastricht, Guillaume Eugène De Greef, stationschef te Eijsden, Clement Joseph Haenen, koopman, Jean François Pisart, directeur van de Zinkwitfabriek en Theodoor van Tiel, verificateur (belastingontvanger van in- en uitgaande rechten).

Slechts acht jaar is dit muziekgezelschap de enige harmonie van Eijsden gebleven, want in 1882 kwam het tot een scheiding der geesten. Toen ontstond de “nieuwe” harmonie (ofwel de “rooie” op basis van de kleur van hun petten), die vanaf dat moment steeds concurrent gebleven is van de Oude Harmonie van Eijsden (ook wel de “blauwe” vanwege de kleur van hùn uitmonstering). Deze concurrentie heeft in elk geval geleid tot een ongekende muzikale bloei, want beide verenigingen presteren momenteel op het hoogste niveau.

In 1949 werd aan de Oude Harmonie als eerste vereniging in Eijsden het predikaat “Koninklijk” verleend. Dit gebeurde uit erkenning voor het moedige besluit van bestuur en leden, met algemene stemmen genomen, om zonder aarzelen tot ontbinding der vereniging over te gaan toen de bezetter in begin jaren veertig probeerde de Oude Harmonie te dwingen zich bij de Kultuurkamer aan te sluiten.

Sinds 1950 is het met de groei en bloei van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden in een steeds voorspoediger tempo gegaan. Zo promoveerde de KOH in 1963, o.l.v. de toenmalige dirigent Matthijs Scheffer, naar het hoogste niveau: de Superieure Afdeling.

Nieuwe hoogtepunten waren de muzikale prestaties die in 1988/1989 o.l.v. dirigent Jean Steutelings werden geleverd: een geweldige eerste prijs met lof der jury (330,5 punten) op een bondsconcours in Susteren, gevolgd door deelname aan het Landskampioenschap, alwaar opnieuw (met 324 punten) lof van de jury werd verdiend.

Omdat ook op eerdere concoursen tijdens de jaren tachtig steeds lof der jury (en dus minstens 324 punten) werd behaald, kreeg de KOH van de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-pen de eervolle uitnodiging om van de superieure afdeling over te stappen naar de (meer experimentele) concertafdeling. Van deze uitnodiging werd echter geen gebruik gemaakt omdat de KOH geen concessies wilde doen aan de tot dan toe gegroeide muzikale tradities van de vereniging.

In 1989 werd de muzikale leiding overgedragen aan de huidige dirigent Ben Essers. Onder diens bezielende en deskundige leiding werden de successen uit de tachtiger jaren voortgezet. Mede dankzij de inzet van Ben Essers heeft de KOH een reeks opmerkelijke concerten ingezet, waarbij het concert voor Harmonie en Jazzband (uitgevoerd in samenwerking met de Barrelhouse Jazzband). Samen met 5 gemengde koren verzorgde de KOH in 1996 en 1997 een concertcyclus rondom het thema van de Bavarian Highlands. Dit speciaal voor koor en orkest geschreven werk van Edward Elgar werd met veel succes uitgevoerd op enkele belangrijke concertpodia in Geleen, Heerlen en Maastricht. Ook de vocale uitvoering van Phantom of the Opera spreekt nog steeds tot de verbeelding van menig muziekliefhebber.

In 1993 debuteerde de Koninklijke Oude Harmonie op het internationale podium van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Onder leiding van dirigent Ben Essers speelden de muzikanten daar 330 punten bijeen, met lof en onderscheiding der jury.
Tijdens de deelname aan het WMC van 1997 werd dit resultaat nog aanmerkelijk verbeterd: met 344 punten behaalde de KOH het hoogste resultaat uit haar toch al rijke historie. De KOH verwierf hiermee opnieuw lof van de jury en bereikte met deze eclatante uitslag een 3e plaats in de Eerste Divisie Harmonie-orkesten.
In 2002 nam de KOH weer deel aan een Bondsconcours van de LBM, en scoorde daarbij een verdienstelijke 1e prijs met 84,58 procent. Een voortreffelijke prestatie als men bedenkt dat bij dit concours maar liefst 20 jeugdige muzikanten voor het eerst op het hoogste niveau debuteerden.

Niet alleen de muzikanten van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden beijveren zich voor de hoogste prestaties, evenzeer de tamboers van de drumband staan garant voor klinkende resultaten. Reeds in 1972 werd de Drumband KOH voor het eerst in haar historie Nederlands Kampioen en men won in totaal zesmaal het Limburgs Kampioenschap.
In 1992, na de komst van hun nieuwe instructeur Hans Croes, trad de drumband toe tot de sectie A-b van de Bond van Limburgse Tamboerkorpsen. Reeds na 2 jaar behaalde Hans Croes met zijn gedegen aanpak enkele grandioze resultaten: 1e prijs met lof tijdens het bondsconcours in september 1994; een prestatie die de tamboers tijdens de daaropvolgende Limburgse kampioenswedstrijden in november 1994 zelfs nog wisten te verbeteren: met een puntentotaal van 93,85% behaalden zij de op één na hoogste score van het kampioenschap (echter net 1% te weinig voor de titel in hun sectie A-b).

Sinds september 1996 staat de drumband onder leiding van instructeur Frank Marx, onder wiens leiding de successen uit voorgaande jaren in stijgende lijn werden voortgezet. Absolute hoogtepunten waren achtereenvolgens het behalen van het Limburgs Kampioenschap in november 1998 (met een ongekend hoge score van maar liefst 97½ % van de maximale 100%), waarna de Drumband KOH op 24 januari 1999 voor de tweede maal in haar 50-jarige historie het Nederlands Kampioenschap in de wacht wist te slepen, thans in de sectie Ab-Podium.

In 2001 nam het Slagwerkensemble van de KOH deel aan de concertwedstrijden voor slagwerk-ensembles op het WMC. Onder leiding van dirigent Frank Marx verzorgden de muzikanten een indrukwekkende uitvoering van het verplichte werk De Bronk (Gian Prince) en het keuzewerk Reflections on the Thirteenth Myth (Vincent Cox). Na afloop ontving het slagwerkensemble een minutenlange staande ovatie van het aanwezige publiek; de 5-koppige internationale jury beloonde dit WMC-optreden met een Eerste prijs (86,03 procent).

Dat echter niet de prestatiedrang alleen voorop staat, moge blijken uit de talloze malen dat de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden jaarlijks uitrukt voor wat het als “sociale” verplichtingen is gaan beschouwen : processies, jubilea, sportevenementen en dergelijke. Het opluisteren van deze evenementen wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd, hetgeen zich manifesteert via een talrijke supportersschare in de eigen gemeente en daarbuiten.

De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden weet zich, naast de enthousiaste en gemotiveerde inzet van haar muzikanten en tamboers, eveneens verzekerd van een zeer actieve Supportersvereniging en een enthousiast damescomité.

Kortom, alle componenten voor een succesvolle voortzetting van de rijke, sociaal-culturele en muzikale traditie zijn nog steeds volop voorhanden.

Groepen_Sacrament Lees meer
Sacrament

Waardoor God tot de mens komt,
het Sacrament.

OMSCHRIJVING
 
Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

In de katholieke kerk kennen we 7 Sacramenten:
Het Doopsel
De Heilige Communie
Het vormsel
De biecht of het sacrament van de verzoening
De ziekenzalving
De priesterwijding
Het huwelijk

 

Leeftijd
11/12 jaar  (basisschool groep 8)

Groepsomvang
13 meisjes

Kledij
Witte jurken, gele schoudermantels en 2 rode schoudermantels. De meisjes van het Sacrament dragen een gouden kroontje.

Attributen
Druiventrossen, korenaren en 2 ruikers.

Begeleiding processiecomité
Mien Quaedvlieg

 

Impressie2022_061 Lees meer
Communie

De Communiecantjes
symboliseren het sacrament van de eerste Heilige communie

OMSCHRIJVING
 
Deze groep bestaat uit kinderen die de eerste Heilige communie hebben gedaan. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht. In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot "de jaren van verstand" zijn gekomen. Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school (of op de parochiecatechese krijgen, bijvoorbeeld over Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie.

 

Leeftijd
7/8 jaar (basisschool groep 4)

Aantal kinderen
Al naar gelang het aantal communicantjes.

Kledij
Communiekleding van de kinderen.

Attributen
Mandjes met strooisel voor de meisjes, vlaggetjes voor de jongens.

Begeleiding processiecomité
Mien Quaedvlieg

Zangkoren_1 Lees meer
Zangkoren

De zangkoren
van Breust-Eijsden 

OMSCHRIJVING

Nadere informatie volgt ... 
roosenboom255 Lees meer
Acolieten en wierookzwaaiers

Acolieten
en wierookzwaaiers

OMSCHRIJVING
 
GD.Bronk Eijsden processie 2019 (8) Lees meer
Meisje met de ruiker

Het meisje met de Ruiker

OMSCHRIJVING

Nadere informatie volgt ... 
GD.Bronk Eijsden 2019 processie (3) Lees meer
Allerheiligste

Het Allerheiligste

OMSCHRIJVING

Het Allerheiligste staat symbool voor het lichaam van Christus of geconsacreerde hostie, vaak uitgestald in een monstrans of bewaard in een tabernakel.


Kerkbestuur_1 Lees meer
Het Kerkbestuur

Het Kerkbestuur 
St. Martinus parochie Breust-Eijsden

OMSCHRIJVING

Nadere informatie volgt ...
Vaandraagsters_1 Lees meer
Vaandraagsters

Vaandeldraagsters,
aankondigers van de groepen.

OMSCHRIJVING
 
De vaandeldraagsters dragen de 11 stoffen vaandels met daarop geborduurd de namen van de verschillende groepen die samen de Eucharistieviering uitbeelden.

 

Leeftijd
10/11 jaar  (basisschool groepen 6 en 7)

Groepsomvang
22 meisjes

Kledij
Crème kleurige jurken, met om hun middel een fluwelen lint. Het lint heeft dezelfde kleur als het vaandel. Alle vaandeldraagsters dragen een diadeem.

Attributen
Vaandel.

Begeleiding processiecomité
Kim Smeets en Irmgard Roebroeks