De processie wordt  georganiseerd door een team van vrijwilligers,  officieel genoemd:
Stichting Processiecomité Breust-Eijsden.
Ieder lid draagt op zijn eigen manier een steentje bij om ieder jaar de processie weer tot een succes te maken. 

Het eerste begin van het huidige processiecomité vond zijn oorsprong in 1945 toen aan de heren Harrie Mertens en Zjeng Wolfs verzocht werd om de processie in goede banen te leiden. Zij deden dit toen nog in uniform van de verkenners. In de loop der jaren kwamen en gingen diverse leden van dit processiecomité door overlijden, verhuizing of overdracht van werkzaamheden.

In huidige vorm bestaat het processiecomité uit 7 heren. In de vele jaren, dat de zusters Ursulinen nog het klooster aan de Breusterstraat bewoonden, waren zij het die de meeste hulp verleenden aan het processiecomité. Eind jaren 70 zijn deze zusters vertrokken en hebben tientallen dames uit de parochie dit omvangrijke werk zeer enthousiast overgenomen.

De heren zorgen onder meer voor...
...het vaststellen van de route en publicatie ervan; 
...de verbinding met de basisscholen in Eijsden;
...de opstelling van de stoet; 
...de kleding in het algemeen; 
...het ziekenbezoek na de processie; 
...afspraken met de politie; 
...de begeleiding van de stoet; 
...het monteren en in goede staat houden van de hemel; 
...een beroep doen op de verschillende verenigingen en groepen om mee te trekken.

De dames nemen voor hun rekening...
...het verzorgen van de speciale keding van de leerlingen van de Eijsdense scholen; 
...wassen, strijken, naaien en verstellen; 
...het maat opnemen van kleding en kinderen; 
...kinderen helpen met aankleden vóór en met omkleden ná de processie; 
...het opruimen van de honderden kledingstukken met hun vele accessoires; 
...het begeleiden van al deze groepen.

Dit alles gebeurt in nauwe en prettige samenwerking met het kerkbestuur.

 

 


Het voltallige processiecomité bestaat uit de volgende leden:

Bestuur

Jef Henquet — bestuurslid
Toussaint Janken — voorzitter en secretaris
Roy Moonen — bestuurslid
Olivier Paquay — bestuurslid
Vincent Peerboom — bestuurslid
Camille Quaedvlieg — penningmeester
René Rutten — bestuurslid

 

 

Doel en missie van het Processiecomité

In een steeds sneller veranderende maatschappij wordt steeds moeilijker om tradities in ere te behouden. We moeten onderscheid maken tussen wat wézenlijk tot de traditie behoort en datgene naar wisselende omstandigheden verandert. Moet de traditie zich aanpassen aan de maatschappij of andersom? Complexe vragen waar niet altijd direct een antwoord op is. Het is zoeken naar een balans tussen vraag en aanbod als het ware.