We genieten allemaal graag van een heerlijk zonnetje. De temperaruur kan tijdens de processie soms wel eens hoog oplopen. Om de processie soepel en veilig te laten verlopen, treffen we een aantal maatregelen. Deze liggen vast in een hitteprotocol. Op de dag van de processie hanteren we dit voor alle deelnemers. Het protocol wordt van kracht op zaterdag om 12u. 
 

Wat doen we bij een hogere temperatuur

 
 
Wat kun je zelf doen
Eet en drink voldoende vantevoren en smeer je goed in. 

Basis
Iedere groep ontvangt een kleine hoeveelheid water voor de eerste behoefte.
Indien nodig zijn er op het Vroemhof paraplu's voorhanden.
Het Rode Kruis is altijd aanwezig.
 
28° Celsius
Vanaf 28° Celsius wordt de gehele processie op vier plekken (waterpunten) voorzien van water.
1) Tijdens de ochtendroute in de Caestertstraat
2) Bij aankomst op het Vroenhof
3) Tijdens de middagroute
4) Bij aankomst in de kerktoren van de Sint Martinuskerk
 
32° Celsius
Vanaf 32° Celsius loopt de processie de ochtendroute en middagroute integraal zonder te stoppen bij 'n rustaltaar en Vroenhof. Dit met uitzondering van Pastoor met Allerheiligste die een 'zegen in de loop' verzorgen bij elk rustaltaar waarbij Vroenhof ook gezien wordt als rustaltaar. Met deze versnelling trachten we met de gehele processie voor 12 uur weer in Breust te zijn. Water wordt voorzien op bovenstaande vier waterpunten.
 
36° Celsius
Vanaf een temperatuur van 36° Celsius wordt er geen processie gelopen in verband met de veiligheid. De plechtigheid in Breust waarbij beide harmonieen muziekstukken opluisteren gaat wel door.

Voor vragen met betrekking tot het hitteprotocol:
Toussaint Janken, tel +316 15 83 50 62