COVID-19

05.04.2020

Beste Eijsdenaren,

In navolging van eerdere berichtgeving moeten wij helaas mededelen dat er dit jaar geen Processie door de straten van Eijsden zal trekken.

Op basis van rechtstreeks overleg met het RIVM volgen we het advies om ook in de periode ná 1 juni niet samen te scholen met meer dan 3 personen. Inmiddels zijn de gemeente, het kerkbestuur, jonkheden, harmonieën, schutterij, zangkoor en andere betrokken partijen gekend in het besluit. Dit heeft in het algemeen geleid tot steun van deze beslissing.

Het lijkt wellicht vroeg dit nu te communiceren, maar overleg heeft uitgewezen dat het, gezien de huidige omstandigheden en beperkingen, onverantwoord is om de voorbereidingen voort te zetten. De hele wereld verkeert in een onwerkelijke tijd, dat wordt nogmaals onderstreept door ook in Eijsden onze jaarlijkse Processie te moeten annuleren. Iets dat sinds mensenheugenis niet is gebeurd.

De veiligheid en gezondheid van onze gemeenschap staan voorop. Juist die veiligheid komt in het gedrang door een Processie met bijkomstige festiviteiten. Laten we dit jaar de saamhorigheid en verbondenheid die de Processie met zich meebrengt in gedachten met elkaar beleven en laten we erin vertrouwen dat we onze eeuwenoude traditie in 2021 weer in volle glorie mogen beleven!

Door afstand te nemen komen we in deze tijd dichter bij elkaar.
Onze gedachten gaan uit aan eenieder die momenteel strijdt tegen, of verloren heeft van, deze verschrikkelijke ziekte.

Namens het Processiecomité
Toussaint Janken

 

 

 

20.03.2020

Beste Eijsdenaren,

Corona heeft ons in de greep en we weten niet hoe de ontwikkeling c.q. verspreiding van het virus de komende tijd zal verlopen. Onze eerste gedachtes gaan uit naar de gezondheid van een ieder. Maar hoe nu verder met de Bronk en met de Processie? Dat is de vraag die nu bij ons als Processiecomité leeft.

Het antwoord is kort maar krachtig; dat is nog niet duidelijk. 
Wij volgen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en staan in nauw contact met de plaatselijke autoriteiten. Parallel aan de communicatiemomenten van het kabinet zullen wij u middels updates op deze site, per e-mail en in De Etalage op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zoals het er nu naar uitziet zal dat medio april zijn.

De Processie met haar Bronkfestiviteiten staat al eeuwen symbool voor geloof en vertrouwen, voor saamhorigheid en verbondenheid. Ook in tijden van crisis zoals deze. Laten we hopen dat ook in 2020 weer samen mogen te ervaren.

Tot nader bericht, namens het Processiecomité Breust-Eijsden,
Toussaint Janken, voorzitter


Door goed geïnfomeerd te blijven kunnen we onszelf en anderen beschermen.
De meest actuele COVID-19 informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid.Ga naar rijksoverheid.nl